Nó có nghĩa là việc tối ưu hóa nhằm mục đích đưa một từ khóa đạt thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm.