SEO là một mảng, một kênh nhỏ trong ngành Marketing. Nhắm tiếp thị thương hiệu doanh nghiệp trên kênh tìm kiếm.