SEO Local (SEO địa phương) là một khía cạnh trong SEO. nói về vấn đề tối ưu hóa các từ khóa theo tên thương hiệu doanh nghiệp và một vị trí địa lý nào đó.