Một khái niệm nói về việc websie sử dụng các công việc tối ưu hóa luôn theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của bộ máy công cụ tìm kiếm đã thông báo.