SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) có liên quan rất chặt chẽ với SEM (tiếp thị công cụ tìm kiếm). 

Về mặt kỹ thuật, chúng khác nhau, mặc dù sự khác biệt thực sự duy nhất mà chúng ta thường thấy là SEM sẽ luôn bao gồm những thứ như tạo nội dung; SEO thường làm, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.