SEO đóng góp vai trò quan trọng vì có lưu lượng truy cập vào trang web của bạn là quan trọng!

Đó là một trong những cách tốt nhất để tìm kiếm khách hàng mới. Bán hàng ra nước ngoài là một quá trình phức tạp và SEO có lẽ đại diện cho nền tảng bán hàng trong nước mạnh nhất ngoài quảng cáo kiểu PPC.

Với SEO, bạn đang dần xây dựng hướng tới mục tiêu trở thành tiếng nói đáng tin cậy nhất trong ngành; khi bạn ở đó, bạn có thể liên tục mở rộng quyền hạn và nội dung của mình để tiếp cận những đối tượng lớn hơn nữa.