Có, doanh nghiệp của bạn nên đầu tư vào SEO. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cung cấp một cách để tăng lưu lượng truy cập mà không phải trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột.

Khi bạn chạy quảng cáo PPC, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi nhấp chuột đến trang web của mình thông qua kênh đó. Tuy nhiên, nếu trang web của bạn xếp hạng tự nhiên trên các công cụ tìm kiếm, lưu lượng truy cập này về cơ bản là miễn phí (ít nhất là về giá mỗi nhấp chuột). Tất nhiên, cần đầu tư vào các kỹ năng và nguồn lực để xếp hạng một trang web trên SERPs.

Nếu bạn có thể xếp hạng trang web của mình ở đầu các công cụ tìm kiếm, bạn sẽ được hưởng lợi từ một luồng lưu lượng truy cập sẽ không có chi phí nhấp chuột liên quan đến nó và điều đó sẽ không dừng lại khi quảng cáo bị tắt. Xếp hạng tự nhiên và bạn sẽ tận hưởng khả năng hiển thị 24/7.

Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng tìm kiếm không phải trả tiền chiếm 53% tổng lưu lượng truy cập trang web. Nếu bạn đang bỏ qua SEO, đối thủ cạnh tranh của bạn đang tận hưởng lượng truy cập này. Hầu hết các doanh nghiệp không thể bỏ qua tầm quan trọng của SEO. Bất kể bạn là loại hình công ty nào, cho dù bạn là doanh nghiệp địa phương, bán hàng trực tuyến hay là doanh nghiệp toàn cầu, bạn cần phải chú ý đến chiến lược SEO của mình.